Barntandvård

Vi har gedigen erfarenhet av att ta hand om barn och deras specifika behov.

För våra yngre patienter sätter vi stort fokus på förebyggande tandvård för att hjälpa barnen utveckla sunda tandvårdsrutiner som kommer att gynna dem i framtiden.

När barnen blir lite äldre och börjar borsta tänderna själva, prioriterar vi besök hos våra tandhygienister för att lära dem rätt teknik och hur man tar hand om sina tänder självständigt.

Estetisk tandvård omfattas inte av den fria tandvården.

Ring om du önskar lista ditt barn hos oss

Fri tandvård upp till 24 års ålder

Det är viktigt att notera att alla barn har rätt till fri tandvård fram till och med den 1 januari det år de fyller 24 år, även hos privattandläkare.

Den fria tandvården inkluderar regelbundna undersökningar minst vartannat år, nödvändig behandling som bestäms vid undersökningen, samt remittering till specialister om så behövs.