Prisexempel

Blekskena per käke

inkl blekmedel

Tandblekning

För att uppnå ett hållbart resultat med så få biverkningar som möjligt rekommenderar vi hemmablekning med individuellt framställda blekskenor. Det är viktigt att notera att för att kunna genomföra blekning måste du ha genomgått en tandundersökning inom de senaste 12 månaderna.

Vanligtvis krävs en behandlingstid på 5-7 dagar för att uppnå önskad effekt.