Prisexempel

Implantatförankrad krona, en per käke

Implantatförankrad krona, fler i samma käke

Hängande led vid implantatförankrad bro

Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur

Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operation

Tandimplantat

Om det finns goda förutsättningar kan vi återställa saknade tänder med hjälp av tandimplantat. Tandimplantat är skruvar, tillverkade av titan, som kirurgiskt placeras i käkbenet. Efter att implantatet har fått läka in i käkbenet kan vi fästa konstgjorda tandkronor eller tandbroar på skruven eller skruvarna.

Från och med mars i år utför vi även kirurgin hos oss, detta görs av tandläkare Sumeet Bhangra.

På implantatburen protetik lämnas 3 års garanti. 

Vi lägger stor vikt vid att arbeta med ett väldokumenterat och välbeprövat implantatsystem. Vi är noga med att alla delar hos oss och vår tandtekniker är originalkomponenter, detta för att säkerställa bästa möjliga vård till våra patienter.