Prisexempel

Basundersökning och diagnostik, tandläkare

Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Basundersökning utförd av tandhygienist

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist

Undersökning

Vid en tandundersökning (basundersökning) ingår upp till fyra röntgenbilder samt diagnostik av eventuella förändringar i slemhinnan, karies (hål i tänderna), tandlossning och om du har några problem med hur ditt bett fungerar (bettfysiologiska besvär). Vid mer komplicerade problem, specifika tänder som gör ont, eller andra problem, kan en fördjupad undersökning och eventuell ytterligare röntgen behövas vilket kan medföra extra kostnader. Du kommer självklart att få information om eventuella extra kostnader i förväg.

Efter den avslutade undersökningen kommer du att få en noggrann rapport om din nuvarande tandhälsa, samt en bedömning av risken för kommande kariesangrepp, tandlossning eller andra tänkbara tand- och käkproblem. Tillsammans med dig planerar vi ett lämpligt tidsintervall för framtida besök hos tandläkare och/eller tandhygienist.

En undersökning kan utföras av såväl tandläkare som tandhygienist, men tandhygienisten har endast behörighet att diagnosticera karies och tandlossning. Ser tandhygienisten något avvikande vid en undersökningen, som denne inte får diagnosticera, tillfrågas tandläkare.