Nytt för i år!


Implantatkirurgi – nu utför tandläkare Sumeet Bhangra även implantatkirurgi på kliniken. Avancerade fall kommer fortsättningsvis att remitteras till specialister


Sömnapnéskenor – vår tandläkare Wardeh Rhawi är en av få tandläkare inom Region Stockholm som gått vidareutbildning som ger henne behörighet att behandla patienter med sömnapnéer med hjälp av sömnapnéskenor